Funktionen Adaptiv planlægning er ikke fuldt funktionsdygtig eller fungerer slet ikke.